Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Грін Олександр. Медичне право : навч.-метод. комплекс / О. О. Грін. — 2-ге вид., перероб. і допов. — Ужгород : Сабов А. М., 2023. — 275 с.

Навчально - методичний комплекс з дисципліни „ Медичне право” складений за вимогами кредитно - модульної системи, містить структуру програми навчального курсу, тематику лекційних, практичних та самостійних занять, словник медико - правових термінів, а також перелік джерел і літератури. . .