Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Грін Олександр. Основи фармацевтичного права : альбом схем : навч. посіб. / О. О. Грін. — Ужгород : Сабов А. М., 2020. — 211 с.

Навчальний матеріал подано відповідно до змісту навчальної програми дисципліни "Фармацевтичне право та законодавство" для студентів фармацевтичних та медичних факультетів ВНЗ 4 рівня акредитації, фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти, інтернів та слухачів курсів післядипломної освіти галузі знань 22 "Охорона здоров'я" спеціальності 226 "Фармація", затвердженої наказом МОЗ України від 26.07.2016 р.  В основу написання навчального посібника покладено матеріали, які містяться в національному підручнику «Основи права та законодавства у фармації», який видано відповідно до наказу МОЗ України 22.06.2010 р.  Навчальний посібник розрахований також на студентів, які навчаються за спеціальностями "Стоматологія", "Правознавство", аспірантів (інтернів) та викладачів вказаних спеціальностей вищих навчальних закладів і факультетів. Видання може бути корисним керівникам та працівникам практичної фармації, організаторам охорони здоров'я, керівникам медичних закладів та установ, практикуючим лікарям, середньому медичному персоналу, а також всім, хто цікавиться питаннями фармацевтичного права.