Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Gubskyi Yu. I. Biological chemistry : textbook / Yu. I. Gubskyi. — 3rd ed. — Vinnytsya : Nova Knyha, 2020. — 488 p.

The textbook in Biological Chemistry consists of 30 chapters made up of text material and plentiful illustrations, including chemical formulas, reaction equations, drawings depicting complicated intracellular transformations of biomolecules, and metabolic “charts”. The textbook is intended for students of medical and pharmaceutical faculties of higher educational establishments of Ukraine.

Підручник з біологічної хімії складається з 30 розділів і містить текстові матеріали та велику кількість ілюстрацій, у тому числі хімічні формули, реакції та їх рівняння, рисунки складених внутрішньоклітинних перетворень біомолекул і метаболічні “схеми”. Підручник призначений для студентів медичних та фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів України.