Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Хронічний панкреатит : клініко-патогенетичні особливості розвитку поєднаних захворювань та методи медикаментозної корекції : монографія / Т. М. Христич [та ін.]. — 2-ге вид., перероб. і допов. — Чернівці, 2022. — 584 с.

У монографії обговорюються питання епідеміології, етіології, значення у патогенезу, клініки та лікування ряду коморбідних із хронічним панкреатитом захворювань. Розглядаються особливості сучасних методів діагностики не тільки хронічного панкреатиту, а й ішемічної хвороби серця, хронічного обструктивного захворювання легень, ревматичних захворювань. Розкриваються особливості диференційованого підходу до лікування хворих із поєднаною патологією (хронічного панкреатиту з ІХС, XО3Л, ревматичними хворобами, метаболічними порушеннями, дисбіотичними розладами). Суттєвими для лікарів є розділи, присвячені веденню хворих із сучасними підходами, які засновані на результатах доказової медицини. Додатки включають відповіді на питання практичних лікарів. Монографія може бути корисною широкому колу спеціалістів — терапевтам, гастроентерологам, пульмонологам, сімейним лікарям, науковим співробітникам, лікарям-інтернам.