Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Інфекційні хвороби: підручник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти : у 2 т. Т. 2 / Харків. МА післядипломної освіти, Терноп. ДМУ ім. І. Я. Горбачевського; ред.: В. П. Малий, М. А. Андрейчин. — Львів : Магнолія 2006, 2018. — 726 с.

Підручник призначений для лікарів, які навчаються у вищих медичних навчальних закладах та закладах післядипломної освіти МОЗ України. У виданні наведена інформація, необхідна лікарю для безперервної медичної післядипломної освіти. Висвітлені найважливіші нозологічні форми, які трапляються в Україні та за її межами, у тому числі діагностика, методи лікування й профілактика. Видання містить сучасну інформацію про надання медичної допомоги інфекційним хворим в Україні, організацію інфекційної служби в умовах реформування медичної галузі, а також про основні напрямки боротьби з інфекційними хворобами. У підготовці цього видання брали участь провідні фахівці. Підручник призначений для лікарів-інтернів і лікарів - слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України, а також буде корисний для студентів медичних університетів і науковців.