Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Інтенсивна терапія: сучасна діагностика та лікування критичних станів : навч. посіб. / Л. В. Усенко [та ін.] ; ред.: Л. В. Усенко, О. В. Царьов, Ю. Ю. Кобеляцький ; Дніпров. ДМУ. — Львів : Новий Світ — 2000, 2023. — 324 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до навчальної програми з анестезіології та інтенсивної терапії, містить основи вивчення студентами основних принципів інтенсивної терапії критичних станів різного генезису. Узагальнено основні питання патофізіології, діагностики та інтенсивної терапії критичних і термінальних станів. Начальний посібник орієнтований на діючі державні та міжнародні стандарти надання медичної допомоги дорослим, відповідає вимогам програм підготовки студентів медичних закладів вищої освіти з дисциплін «Анестезіологія та інтенсивна терапія».