Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Каліксарени як модулятори АТР-гідролазних систем гладеньком’язових клітин / С. О. Костерін [та ін.]. — Київ : Наукова думка, 2019. — 256 с. — (Проект «Наукова книга»).

У монографії узагальнено, проаналізовано і систематизовано літературні та власні експериментальні результати, отримані співробітниками відділу біохімії м’язів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна та відділу хімії фосфоранів Інституту органічної хімії НАН України при вивченні дії циклічних олігомерів фенолів – каліксаренів на мембранозв’язані Mg2+-залежні АТР-гідролазні катіонтранспортувальні та механохімічні системи гладеньких м’язів. Описані результати, що були отримані на стику біохімії (ензиматичний каталіз, біохімічна мембранологія, біохімічна кінетика), біохімії in silico, біофізичної, органічної та супрамолекулярної хімії. В ній наведено дані щодо синтезу, фізико-хімічних властивостей та біологічної активності каліксаренів, розглянуто експериментальні результати стосовно каліксаренів як ефекторів мембранозв’язаних катіонтранспортувальних АТР-гідролазних систем, закцентовано увагу на дії каліксаренів як ефекторів АТР-гідролазної системи скоротливих протеїнів гладеньких м’язів, описано феномен каліксареніндукованого неензиматичного гідролізу АТР, висвітлено дію каліксаренів на механокінетику процесу скорочення–розслаблення гладеньких м’язів.

Для фахівців у галузі біохімії, біофізики, біофізичної хімії м'язів, системної біології м'язової клітини, біохімічної мембранології та фармакології, органічної й супрамолекулярної хімії, а також для студентів та аспірантів – біохіміків, біофізиків, фізіологів, фармакологів.