Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Компедіум зі спеціальної гістології та ембріології : посіб. для студентів мед., мед.-псих. та стомат. ф-тів / О. М. Грабовий [та ін.] ; ред. Ю. Б. Чайковський. — Київ : Книга-плюс, 2020. — 344 с.

Навчальний посібник створено на основі курсу лекцій і методичних розробок до практичних занять кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. Призначено для студентів медичного, медико-психологічного та стоматологічного факультетів. У ньому представлені матеріали пов’язані з ембріологічним розвитком, будовою і функціями органів та систем організму людини. Зміст посібника відповідає Програмі з гістології, цитології та ембріології для студентів медичних, стоматологічного та медико-психологічного факультетів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації. Автори висловлюють щиру вдячність рецензентам за цінні зауваження, висловлені під час рецензування навчального посібника. Автори також вдячні колективу кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця за постійну допомогу при підготовці рукопису до друку. При написанні Компендіуму були використані матеріали навчального посібника «Частная гистология и эмбриология. Краткий курс» авторів Яременко Л.М., Божко О.Г., Грабового О.М., Чайковського Ю.Б. Мікрофотографії, що представлені у навчальному посібнику зроблені авторами на кафедрі гістології та ембріології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.