Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Корнійчук О. П. Соціально-економічні пріорітети реформування сфери охорони здоров’я України / О. П. Корнійчук ; Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. — Київ, 2021. — 496 с.

Книга містить теоретико-методологічні засади і практичні рекомендації щодо формування і реалізації ефективної політики збереження, підтримання здоров’я населення і лікування хвороб. Обґрунтовано економічний механізм системи охорони здоров’я на принципах соціальної доступності та справедливості на основі пріоритетного розвитку первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини. Значна увага приділена формуванню її дієвої інфраструктури в умовах адміністративно-територіальної реформи та реформи місцевого самоврядування. Книга розрахована на фахівців у сфері охорони здоров’я, економістів, юристів, управлінців, урядовців, студентів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами розбудови нової системи охорони здоров’я.