Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Kovalyova O. M. Propedeutics of Internal Medicine [Text] : textbook / O. M. Kovalyova, S. O. Shapovalova, O. O. Nizhegorodtseva. — 5th ed. — Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. Pt. 2 : Syndromes and diseases = Синдроми та хвороби. — 2020. — 264 p.

The textbook focuses от syndromes and diseases of respirator), cardiovascular, digestive, kidneys and urinary, blood, and endocrine system organs. The texbook is intended for medical students, intern-doctors, and doctors of ge¬neral practice.

Підручник присвячено синдромам та захворюванням органів дихальної, серцево-судинної системи, системи органів травлення, нирок та сечовивідної системи, а також, системи крові та ендокринної системи. Підручник призначено для студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів та лікарів загальної практики.