Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Кударь О. І. Фуркаційна гінгіво та алопластика : [монографія] / О. І. Кударь. — Мелітополь : Вид. буд. Мелітопол. міськ. друкарні, 2021. — 164 с.

Перша частина монографії присвячена розв’язанню проблем, що виникають при пародонтологічних ускладненнях в течії пародонтиту, пародонтозу та вікової атрофії альвеолярного відростка - втягненні кишені у фуркацію багато кореневого зуба. Описані анатомічні умови фуркаційної ділянки зуба, які визначають можливості і об’єм оперативного втручання, а також патофізіологічні зміни у фуркації,що обумовлюють варіанти утворення гінгівопластикою ясенного пиптика. Окремі глави присвячені опису пародонтологічних хірургічних і фуркаційним інструментам, показанням до їх застосування. Надано ряд оперативних способів ясенних пиптиків, їх формуванню, та іммобілізації, описані варіанти кріплення їх до внутрішніх поверхонь коренів і склепіння. Запропоновано поєднання вільних трансплантатів з місцевих тканин з гінгівопластикою в утворенні фуркаційного ясенного пиптика. В другій частині книги висвітлені загальні принципи алопластичних втручань, описані внутрішньо і зовнішньо зубні способи алопластики фуркаційного прозору. Книга розрахована на лікарів-стоматологів, студентів медичних університетів. В книзі представлено світлин - 19, фігур - 80, малюнків - 80.