Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Курило В. О. Клінічна медична психологія : навч. посіб. / В. О. Курило ; Запоріз. ДМУ, каф. психіатрії, заг. та мед. психології, наркології та сексології. — Львів. : Марченко Т. В., 2020. — 348 с. — Бібліогр.: с. 346-347

У даному навчальному посібнику детально висвітлені вікові особливості особистості. Особливо детально описані психічний розвиток дітей до вступу у школу та осіб молодшого шкільного віку, психологічні особливості підліткового та юнацького віку, що робить даний посібник актуальним не лише для студентів, що навчаються за програмою «Лікувальна справа», а й для тих, що навчаються за програмою «Педіатрія». Послідовно висвітлені питання психології людських взаємовідносин, особистості і хвороби, психогенних та психосоматичних захворювань, реагування особи на наявність соматичного захворювання, психології вмирання та суїцидальної поведінки. Детально описані основні форми психологічної взаємодії між лікарем і хворим, типи особистості хворого та ефективність психологічного контакту із ним, наведено основні напрями психотерапії та сформовано засади психокорекційної діяльності, показані психологічні аспекти психогігієни та психопрофілактики. Навчальний посібник призначений для студентів медичних вузів, лікарів-інтернів, психологів, психіатрів, лікарів загальної практики-сімейної медицини та інших спеціальностей.