Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Курило В. О. Загальна та медична психологія : навч. посіб. / В. О. Курило ; Запоріз. ДМУ, каф. психіатрії, заг. та мед. психології, наркології та сексології. — Львів. : Марченко Т. В., 2020. — 362 с.

Медична психологія - наука, що вивчає психологічні особливості людей, які страждають різними захворюваннями, методи та способи діагностики психічних відхилень, диференціації психологічних феноменів і психопатологічних симптомів, психологію взаємин пацієнта і медичного працівника, психопрофілактичні, психокорекційні та психотерапевтичні засоби допомоги пацієнтам, а також теоретичні аспекти психосоматичних і соматопсихічних взаємовпливів.

  Поява підручників з медичної психології в системі медичної освіти України свідчить про значні зміни, від ігнорування психологічної науки в середині XX століття до визнання медичного психолога в якості необхідного партнера лікар.