Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Лабораторна діагностика : [навч. посіб. для студентів фармацевт. ф-тів вищ. мед. навч. закл. МОЗ України] / І. Г. Купновицька [та ін.] ; за ред. проф.: І. Г. Купновицької, А. М. Ерстенюк ; Івано-Франків. НМУ. — 2-ге вид., стер. — Вінниця : Нова Книга, 2019. — 320 с.

У посібнику на сучасному рівні представлено основні відомості про анатомію і фізіологію морфологічних елементів крові, органів і систем, які беруть участь у процесах виділення, утворення харкотиння, травлення, лабораторні й біохімічні показники крові в нормі та при патології, лабораторні показники сечі людини в нормі і при патології, методи дослідження шлункового і дуоденального вмісту, дослідження калу. Коротко подано історію розвитку клінічної лабораторної діагностики, характеристику матеріалу для досліджень, методи його отримання і вимоги до роботи в клініко-діагностичних лабораторіях. Представлено роль клінічних і лабораторних методів дослідження хворого як критеріїв ефективності й безпечності лікарських препаратів, шляхи можливого впливу ліків на лабораторні показники. Посібник відповідає навчальній програмі з лабораторної діагностики і вимогам Болонського процесу, призначений для студентів фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів, лікарів, лікарів-лаборантів, провізорів, клінічних провізорів.

.