Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Лікування та профілактика COVID-19. Охорона психічного здоров’я в умовах пандемії : навч. посіб. / О. Є. Абатуров [та ін.] ; ред.: О. Є. Абатуров, С. О. Крамарьов, Л. М. Юр’єва. — Львів : Марченко Т. В., 2020. — 252 с.

У навчальному посібнику висвітлені сучасні погляди на етіологію, патогенез, лікування та питання охорони психічного здоров'я в умовах пандемії COVID-19. Цей міждисциплінарний навчальний посібник є першим в Україні. Посібник рекомендується для студентів закладів вищої освіти України, педіатрів, інфекціоністів, сімейних лікарів, психіатрів, медичних психологів та психотерапевтів.

.