Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Лисиця А. В. Біохімія. Практикум : навч. посіб. / А. В. Лисиця. — Суми : Університет. книга, 2022. — 240 с. — Рек. Вченою радою Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту. Протокол № 8 від 30.03.2007 р. Гриф надано МОН України. Лист № 14/18-Г-607 ВІД 07.03.2008.

Лабораторний практикум з біологічної хімії підготовлений згідно з програмою курсу з «Біохімія», до нього включено також кілька додаткових робіт і дослідів. Навчальний посібник містить короткі теоретичні відомості, лабораторні роботи та питання для контролю за їх виконанням. Для деяких лабораторних робіт в додатку наведено клініко-діагностичне значення відповідних показників. Призначений для студентів біологічних та екологічних спеціальностей педагогічних і гуманітарних університетів, лаборантів, викладачів.

.

.