Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Матешук-Вацеба Леся. Нормальна анатомія : навч.-метод. посіб. / Леся Матешук-Вацеба ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Наук. т-во ім. Шевченка. — 2-ге вид. — Вінниця : Нова Книга, 2019. — 4321 с. : цв. ил.

У посібнику стисло подано сучасні відомості про будову організму людини, викладено мінімум необхідних даних про опорно-руховий апарат, нутрощі, ендокринний апарат, імунну, серцево-судинну та нервову системи, органи чуття. Латинські терміни наведено у відповідності з Міжнародною анатомічною номенклатурою. Посібник відповідає програмі, затвердженій Міністерством охорони здоров’я України, і призначений для студентів медичних вузів.

.

.