Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Медична мікробіологія : посібник з мікробних інфекцій: патогенез, імунітет, лабораторна діагностика та контроль : у 2 т. : Т. 1. / ред. М. Р. Барер [та ін.] ; наук. ред. пер.: С. Климнюк, В. Мінухін, С. Похил. — Пер. 19-го англ. вид. — Київ : Медицина. — 2020. — ISBN 978-617-505-804-6. — XIV, 434 с. — Пер.вид.: Medical microbiology : a guide to microbial infections: pathogenesis, immunity, laboratory investigation and control. — Amsterdam : Elsevier, 2019 . — с. 425-433

Пропонована книга — це переклад всесвітньо відомого посібника з медичної мікробіології, який витримав уже 19 видань і українською мовою виходить у 2 томах. Том 1 містить частини 1—3 («Біологія мікроорганізмів», «Інфекція та імунітет», «Бактеріальні збудники та зумовлені ними захворювання»), том 2 — частини 4—6 («Патогенез вірусних інфекцій та асоційованих хвороб», «Захворювання, спричинені патогенними грибами, паразитарні інфекції, медична ентомологія», «Діагностика, лікування та контроль поширення інфекцій»). У посібнику на сучасному науковому рівні висвітлено мікробну природу інфекцій, імунні реакції організму людини, патогенез, клінічні особливості, епідеміологію, методи профілактики і контролю захворювань, зумовлених патогенними збудниками. Особливу увагу приділено проблемі резистентності мікроорганізмів до антибіотиків і новим дослідженням, спрямованим на її подолання. Традиційний виклад матеріалу з медичної мікробіології поєднано із застосуванням передових технологій та клінічною практикою. На початку кожного розділу посібника стисло викладено відповідні ключові положення. Для студентів, лікарів-інтернів, резидентів, викладачів медичних закладів вищої освіти, науковців, фахівців-практиків у галузі медичної мікробіології.