Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Медичне забезпечення антитерористичної операції та операції об’єднаних сил : наук.-допом. бібліограф. покажч. / Нац. наук. мед. б-ка України; упоряд.: Л. Є. Корнілова, Л. І. Самчук ; наук. консультант М. П. Бойчак ; авт. вступ. ст.: В. О. Жаховський, В. Г. Лівінський, М. П. Бойчак. — Київ. – 2021 Вип. 1 : До 30-річчя Незалежності України. — 2021. — 392 с.

Перший випуск науково-допоміжного бібліографічного покажчика «Медичне забезпечення анти- терористичної операції та операції Об’єднаних сил» присвячено актуальним проблемам розвитку системи медичного забезпечення Збройних Сил України під час проведення АТО/ООС (2014-2020). У виданні представлено нормативно-правову базу з досліджуваного питання, вміщено матеріали, в яких розкрито організаційні засади надання медичної допомоги пораненим і хворим, особливості організації хірургічної та терапевтичної допомоги, здійснено ґрунтовний аналіз проблеми негативних психічних станів військовослужбовців, посттравматичного стресового розладу, медичної та медико-психологічної допомоги і реабілітації учасників АТО/ООС. В окремих розділах відображено публікації, в яких описано досвід виконання судово-медичних експертиз у випадках загибелі учасників АТО/ООС, визначено основні завдання, які стоять перед санітарно-епідеміологічною службою МО України, відображено публікації про організацію медичного постачання (медичної логістики) в районах проведення АТО/ООС. У заключному розділі представлено бібліографічні посібники з актуальних питань медичного забезпечення АТО/ООС. Видання адресовано науковим працівникам, військовим і цивільним лікарям, здобувачам медичної освіти, фахівцям інформаційної та бібліотечної справи й усім, хто цікавиться питаннями медичного забезпечення АТО/ООС.