Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Медицина за Девідсоном: принципи і практика : посібник : у 3 т. / ред. С. Г. Ралстон [та ін.] ; наук. ред. пер. В. Ждан [та ін.] ; пер. з англ. Н. Железнякова [та ін.]. — Пер. 23-го англ. вид. — Київ : Медицина. — 2020. — ISBN 978-617-505-796-4 Т. 1. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2020. — XXII, 258 с. : іл. — Пер.вид.: Davidson’s principles and practice of medicine / Ralston, Stuart H., Penman, Ian D., Strachan, Mark WJ. — Алф. покажч.: с. 253-257

Від моменту першої публікації посібника «Медицина за Девідсоном: принципи і практика» кількість примірників, якими користуються студенти-медики, лікарі та інші фахівці галузі охорони здоров’я в усьому світі, сягає двох мільйонів. У 23-му виданні висвітлено патофізіологію та клінічні прояви найважливіших станів з основних спеціальностей внутрішньої медицини, описано методи обстеження пацієнтів, а також діагностику та лікування цих захворювань. Книга, створена на основі славетних лекційних нотаток сера Стенлі Девідсона, і досі актуальна, оскільки автори постійно відстежують досягнення сучасної медицини і подають важливу інформацію у зручному для сприйняття, стислому та прекрасно ілюстрованому форматі. У том 1 увійшли перші дві частини посібника. У частині І «Основи медицини» викладено базові знання з генетики, імунології, інфекційних хвороб і громадського здоров’я, а також розглянуто принципи прийняття клінічних рішень та засади раціональної фармакотерапії. У частині II «Екстрена і невідкладна допомога» висвітлено заходи невідкладної допомоги при отруєннях, укусах специфічних тварин й основи екологічної медицини. Новий розділ присвячено загальним принципам невідкладної допомоги, а також діагностиці та лікуванню критичних станів. Для студентів, лікарів-інтернів, резидентів, субординаторів і магістрів медичних закладів вищої освіти, лікарів-практиків різних спеціальностей.

  Особливості 23-го видання: Українське видання, перекладене з англійської, складається із трьох томів.