Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Мягков О. П. Атлас променевої діагностики пухлин кісток і м’яких тканин : [навч. посіб.] / О. П. Мягков, С. О. Мягков. — Запоріжжя : Шамрай Г. С., 2017. — 296 с. : рис., табл., фот.

Атлас є першим вітчизняним виданням, у якому представлені зображення практично всіх пухлин опорно-рухового апарата, отримані променевими методами, та можливості їхньої диференціальної діагностики з іншими новоутвореннями й непухлинними захворюваннями м'яких тканин. У першій частині наведені дані радіологічних досліджень доброякісних і злоякісних пухлин кісток, проміжних пухлин з локально агресивним зростанням. Друга частина присвячена майже не описаній у вітчизняній літературі променевій діагностиці пухлин м'яких тканин і непухлинних захворювань м'ягких тканин. Матеріал наведено відповідно до нової класифікації ВООЗ (2013). Книга призначена для фахівців із променевої діагностики, онкологів, лікарів інших спеціальностей, студентів медичних навчальних закладів.