Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Наркологія : нац. підруч. / І. К. Сосін [та ін.] ; ред.: І. К. Сосін, Ю. Ф. Чуєв. — Харків : Колегіум, 2014. — 1500 с. — (Національний підручник).

Підручник «Наркологія» містить актуальні енциклопедичні знання, асоційовані з системою післядипломної підготовки лікарів-наркологів на циклах спеціалізації, тематичного удосконалення, передатестаційних та ін. Викладено дані стосовно патогенезу, клініки, діагностики, лікування, профілактики, експертизи та реабілітації при станах патологічної залежності від психоактивних речовин. Представлено сучасні погляди на епідеміологічні тенденції поширення, клінічний патоморфоз аддиктивної патології, нові форми залежності, а також перспективні наукові напрямки наркології майбутнього. Усвідомлюючи постійні зміни, які відбуваються у медичній та фармацевтичній науках, автори підручника рекомендують спеціалістам уточнювати дози лікарських засобів за відповідними офіційними інструкціями. Пацієнти не можуть використовувати інформацію підручника для діагностики та самолікування. Для лікарів-наркологів, психіатрів, психотерапевтів, медичних психологів, соматологів, реабілітологів, професорсько-викладацького складу медичних вузів, наукових співробітників, а також студентів-медиків, які обрали наркологію своєю майбутньою спеціальністю. Права на дане видання належать колективу авторів. Відтворення та поширення частини або видання в цілому не можуть бути здійснені без письмового дозволу видавничої групи.