Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Небезпечні хімічні речовини. Аварії на хімічно небезпечних об’єктах : навч. посіб. / О. Є. Левченко, В. І. Сагло ; Укр. військово-мед. акад. МО України. — Київ : Укр. військово-мед. акад. МО України, 2014. — 196 с.

У посібнику розглянуті питання про сучасні класифікації небезпечних хімічних речовин, хімічно небезпечні об’єкти та аварії на них, дано токсикологічну характеристику найбільш поширених небезпечних хімічних речовин. Наведено медико-тактичну характеристику вогнищ ураження, принципи оцінки хімічної обстановки. Описані обов’язки медичної служби, інших служб, що залучаються до ліквідації наслідків аварії та організація надання медичної допомоги і лікування. Посібник розрахований на студентів, лікарів-інтернів та слухачів вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти.