Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Нефрологія : нац. підруч. / Л. А. Пиріг [та ін.] ; ред.: Л. А. Пиріг, Д. Д. Іванов ; Нац. МА післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. — Донецьк : Заславський О. Ю., 2014. — 316 с.

У національному підручнику з нефрології розглядаються питання етіології, патогенезу, класифікації, діагностики та сучасних методів лікування з позицій сучасної медицини та згідно з останніми клінічними практичними настановами. Дотримано вимоги сучасної міжнародної номенклатури. Національний підручник складено відповідно до навчального плану й уніфікованої програми спеціалізації та передатестаційної підготовки за спеціальністю «Нефрологія».