Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Неонатологія : підручник : у 3 т. Т. 3 / Т. К. Знаменська [та ін.] ; ред. Т. К. Знаменська ; Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМНУ, Асоц. неонатологів України. — Львів : Марченко Т. В. — 2020. — 380 с.

У підручнику інтегровано інформацію з основних питань неонатології, зокрема стосовно анатомо-фізіологічних особливостей новонароджених різного гестаційного віку, новітні дані щодо патогенезу, діагностики, лікувально-профілактичних та організаційних заходів при патології періоду новонародженості. Загальні й окремі питання провідні фахівці України висвітлили з урахуванням міжнародного та вітчизняного досвіду, міжнародних клінічних рекомендацій і стандартів надання медичної допомоги новонародженим на засадах доказової медицини та на основі національних наказів Міністерства охорони здоров’я України. Усі викладені матеріали пройшли етап незалежного рецензування. Для лікарів-неонатологів, педіатрів, студентів вищих медичних навчальних закладів, інтернів, лікарів суміжних спеціальностей різних рівнів підготовки, які надають медичну допомогу новонародженим дітям.

.