Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Невідкладні стани у стоматологічній практиці : [навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-курсантів закл. (ф-тів) післядип. освіти, студентів вищ. навч. закл. — мед. ун-тів, ін-тів й акад.] / І. М. Скрипник [та ін.]. — 2-ге вид., випр. — Київ : Медицина, 2017. — 224 с.

У навчальному посібнику висвітлено особливості клінічної картини, діагностичні критерії та алгоритми надання невідкладної допомоги при загрозливих для життя хворого станах, із якими найчастіше має справу у своїй практиці лікар стоматолог. Наведено фармакологічні препарати, їх дозування шляхи введення та послідовність застосування, а також не медикаментозні методи надання невідкладної допомоги. Для лікарів стоматологів, лікарів-інтернів та лікарів-курсантів, магістрантів, клінічних ординаторів з фахів стоматологічного профілю, а також для студентів старших курсів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів.

.