Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Невідкладні стани в загальнолікарській практиці : навч. посіб. : у 2 т. Т. 1. / Β. Μ. Ждан [та ін.] ; ред. Β. Μ. Ждан ; Укр. мед. стомат. академія. — 2-ге вид., допов. і перероб. — Львів : Магнолія 2006. — 2020- 256 с. — Бібліогр.: с. 248-255

Навчальний посібник підготовлений для лікарів швидкої і невідкладної допомоги, загальної практики, лікарів різних спеціальностей, лікарів-інтернів, студентів вищих навчальних закладів. . . .