Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Неврологія : нац. підруч. для студентів мед. закл. вищ. освіти / І. А. Григорова [та ін.] ; ред.: І. А. Григорова, Л. І. Соколова. — 3-тє вид., перероб. та допов. — Київ : Медицина, 2020. — 640 с. : іл.

У національному підручнику з позицій класичної медицини та сучасних наукових досягнень подано топічну діагностику захворювань нервової системи та основні розділи клінічної неврології. Детально розглянуто головні топічні принципи будови центральної та периферичної нервової системи, симптоматику ураження черепних нервів, питання нейрофізіології, її особливості в дитячому віці. Викладено засади сучасної діагностики нервових хвороб та її методи (електрофізіологічні, ультразвукові, комп’ютерно-томографічні, біохімічні), що дають змогу досліджувати структуру і функції нервової системи, її метаболізм, гемодинаміку в умовах фізіології та патології. У підручнику наведено нові класифікації епілепсії та головного болю. Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, лікарів-неврологів, сімейних лікарів.