Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Ніженковська І. В. Токсикологічна хімія : підруч. для студентів мед. (фармацевт.) закл. вищ. освіти / І. В. Ніженковська, О. В. Вельчинська, М. М. Кучер. — 3-тє вид. — Київ : Медицина, 2020. — XII, 372 с.

У підручнику розглянуто закономірності токсикодинаміки й токсикокінетики в організмі, особливості біотрансформації отруйних речовин органічного і неорганічного походження, хімічні та фізико-хімічні методи якісного виявлення і кількісного визначення отрут і їхніх метаболітів в організмі живої людини або трупному матеріалі, галузь використання отруйних речовин, симптоматику інтоксикацій і способи першої допомоги при отруєннях. Для студентів фармацевтичних закладів вищої освіти і фармацевтичних факультетів медичних закладів вищої освіти.