Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Обсяг і методики обстеження об’єктивного статусу дітей з ЛОР-патологією : навч.-метод. посіб. для студентів вищ. мед. закл. освіти III- IV рівнів акредитації та лікарів-інтернів / А. А. Лайко [та ін.] ; Нац. МА післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. — 2-ге понов. вид., част. перероб. і допов. — Київ : [б. в.], 2021. — 172 с.

У навчально-методичному посібнику розглядаються обсяг та методики обстеження об’єктивного статусу хворого з дитячою ЛОР-пагологією, зокрема центральної нервової, дихальної, серцево-судинної, сечостатевої систем, носа, при но со в их пазух, глотки, гортані, трахеї, бронхів, органів слуху та ін. Посібник розрахований для підготовки лікарів-інтернів з оториноларингології та студентів вищих навчальних медичних закладів. Він буде корисним також для дитячих оториноларингологов та оториноларингологов загальної мережі лікувальних закладів, для використання на циклах спеціалізації, тематичного вдосконалення, для фахівців інших галузей медицини, особливо лікарів, які працюють у сільській місцевості, районних лікарнях.