Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Оперативна хірургія та топографічна анатомія : [нац. підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації] / Ю. Т. Ахтемійчук [та ін.] ; ред. М. П. Ковальський. — 3-тє вид., випр. — Київ : Медицина, 2016. — 504 с.

Підручник створено з урахуванням рекомендацій МОН та МОЗ України:  високий ступінь ілюстративності (423 малюнки, з них 78 — кольорові), використання логічних схем і таблиць;  наявність тестових завдань для самоконтролю студентів після кожного розділу (відкрита база) у форматі “Крок”. Частину питань, так звану якірну групу, відібрано з тестів для поточного та підсумкового модульного контролю, що має підвищити зацікавленість студентів в опануванні підручника; наявність розділів з трансплантації органів, лапароскопічної хірургії, операцій на судинах і нервах; структурованість тексту й ілюстрацій. Розділи з топографічної анатомії передують розділам з оперативної хірургії, що є традиційним у викладанні предмета і відповідає типовій навчальній програмі. Послідовність викладання топографічної анатомії та оперативної хірургії окремих ділянок тіла людини також збігається з класичною схемою його описання. Усі назви анатомічних елементів відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі (Сан- Пауло, 1997). Українські еквіваленти наведено за виданням “Міжнародна анатомічна номенклатура”, І.І. Бобрик, В. Г. Ковешніков (2001). Перевагу надано українським термінам, латинські вказано під час першого згадування. У підручнику наведено модифіковані малюнки з класичних анатомічних і топографоанатомічних підручників і атласів, значну частину взято з попередніх видань, також є оригінальні ілюстрації. Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, а також лікарів хірургічного профілю.