Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Організація медичного забезпечення військ : підруч. для студентів вищ. мед. (фармацевт.) навч. закл. освіти України III-IV рівнів акредитації / М. І. Бадюк, В. В. Солярик, В. П. Токарчук ; ред. М. І. Бадюк ; Укр. військово-мед. акад. МО України. — Вид. 2-ге, перероб. і допов. — Київ : Леся, 2014. — 492 с.

У підручнику висвітлюються основні питання організації медичного забезпечення Збройних Сил України з врахуванням сучасних досягнень військової та військово-медичної науки. Окремі глави присвячені організації лікувально-евакуаційних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів у військах. Більш детально розглянуті питання організації розшуку, надання першої медичної допомоги та евакуації поранених і хворих з поля бою; організації роботи медичної роти механізованої (танкової) бригади. Вперше подано основи організації медичного забезпечення українського миротворчого контингенту. Підручник відповідає Навчальній програмі, що затверджена Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством освіти та науки України та Міністерством оборони України і призначений для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації.