Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Orthopaedic Dentistry: lecture course : lecture training text-book for IV-V academic years students of stomatological faculty with English language form of study / V. Novikov [etal.]. ; eds.: V. Novikov, V. Dvornyk ; Ukrainian medical stomatological academy = Ортопедична стоматологія : (курс лекцій) / ред.: В. М. Новіков, В. М. Дворник. — Lviv : Magnolia 2006, 2020. — 205 p. : il.

Навчальний посібник призначений для підготовки до практичних занять та самостійної роботи студентів англомовної форми навчання 4-5 курсів стоматологічного факультету, що навчаються за спеціальністю «Ортопедична стоматологія». Навчальний посібник сприятиме підвищенню якості теоретичної та практичної підготовки студентів, клінічних ординаторів та слухачів курсів післядипломної освіти лікарів-стоматологів.