Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Ортопедична стоматологія : нац. підруч. для студентів, лікарів-інтернів, магістрів, резидентів. стомат. ф-тів мед. закл. вищ. освіти та практ. лікарів-стоматологів, наук. співробітників у галузі стоматології / М. М. Рожко [та ін.] ; ред.: М. М. Рожко, В. П. Неспрядько. — Київ : Медицина, 2020. — 720 с. : іл.

У національному підручнику висвітлено клінічну біомеханіку зубо-щелепної системи, методи обстеження пацієнтів, сучасні засоби знеболювання під час ортопедичного лікування. Розглянуто клінічну картину та ортопедичне лікування пацієнтів в разі часткової та повної відсутності зубів, а також клініко-лабораторні етапи виготовлення конструкцій зубних протезів. Текст підручника поділено на відповідні модулі і доповнено багатим оригінальним ілюстративним матеріалом. Для студентів, лікарів-інтернів, магістрів, резидентів стоматологічних факультетів медичних закладів вищої освіти та стоматологів-практиків, наукових співробітників, які працюють у галузі стоматології.