Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Основи екології та профілактична медицина : [підруч. для студентів. мед. (фармацевт.) коледжів, училищ та ін-тів медсестринства] / Д. О. Ластков [та ін.]. — Київ : Медицина, 2017. — 472 с.

У підручнику подано сучасні знання з питань екології та профілактичної медицини з таких тем: гігієна повітря, гігієна води і водопостачання населених пунктів, гігієна ґрунту й очищення населених пунктів, гігієна житла, гігієна харчування, гігієна праці, гігієна дітей і підлітків, гігієна лікувально-профілактичних закладів, особиста гігієна. Висвітлено соціальні умови, природні й антропогенні чинники навколишнього середовища, які впливають на здоров’я і працездатність людини, а також заходи, спрямовані на усунення несприятливого впливу середовища, його оздоровлення, запобігання виникненню захворювань, зміцнення здоров’я і збільшення тривалості життя людини. Підручник відповідає програмі, затвердженій Міністерством охорони здоров’я України, зі спеціальностей “Лікувальна справа”, “Акушерська справа”, “Сестринська справа”, “Лабораторна діагностика”. Для студентів вищих медичних навчальних закладів I—III рівнів акредитації.