Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Основні технології виготовлення зубних протезів : навч. посіб. для самост. роботи студентів ІІ курсу стомат. ф-тів / Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова, Укр. мед. стомат. академія, Терноп. ДМУ ім. І. Я. Горбачевського ; уклад. Е. В. Беляєв [та ін.]. — Вінниця : Твори, 2019. — 104 с.

Навчальний посібник відповідає змісту навчальної програми вибіркової дисципліни «Основні технології виготовлення зубних протезів» і орієнтований на активізацію самостійної творчої роботи студентів та формування професійно значущих умінь, що є передумовою для успішної навчальної діяльності. Для кращої орієнтації в обсязі викладеної інформації надано малюнки і запропоновано складання схем клініко-лабораторних етапів виготовлення відповідних ортопедичних конструкцій.