Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Оцінка радіаційної і хімічної обстановки : [навч. посіб. для студентів вищ. мед. навч. закл.] / О. В. Левченко [та ін.] ; ред. О. В. Левченко. — Київ : Чалчинська Н. В., 2014. — 256 с.

У посібнику розглянуті послідовність та методики оцінки хімічної обстановки при застосуванні хімічної зброї або в ситуаціях виникнення аварій на хімічно небезпечних об’єктах та радіаційної обстановки в разі застосування ядерних боєприпасів або в умовах радіаційних аварій. Охарактеризовані типи хімічних та радіаційних вогнищ з урахуванням масштабів зараження, властивостей факторів масового ураження, особливостей формування, величини та структури санітарних втрат. Використання посібника при тренуваннях та в реальності дозволить, після оцінки, з’ясовувати ступінь впливу хімічної та радіаційної обстановки на життєдіяльність, робити адекватні висновки та приймати рішення на проведення ефективних заходів захисту. Посібник розрахований на лікарів-інтернів, лікарів-слухачів закладів післядипломної освіти та студентів вищих медичних навчальних закладів.