Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Первинна медична допомога : у 2 т. : посібник. Т. 1 : Загальні положення, внутрішні хвороби у загальній лікарській практиці / Л. С. Бабінець [та ін.] ; ред. Л. С. Бабінець. — 2020. — 580 с. – Львів : Магнолія 2006. Бібліогр.: с. 565-571

У посібнику викладена найновіша інформація щодо організаційних аспектів надання медичної допомоги у світлі реформи системи охорони здоров'я України на засадах пріоритету первинної медичної допомоги, а також висвітлено актуальність введення у практику ПМД електронної системи E-Health, Міжнародної класифікації симптомів і проблем ІСРС-2. Посібник є мультидисциплінарним, у ньому зібрана інформація щодо найчастіших синдромів і нозологій внутрішньої медицини, загальної хірургії, отоларингологи, урології, неврології, психіатрії, акушерства і гінекології, офтальмології, шкірних хвороб і венерології, травматології, фтизіатрії, педіатрії. Видання буде корисним для лікарів загальної практики - сімейної медицини, дільничних терапевтів, педіатрів, лікарів інших спеціальностей, а також для студентів старших курсів та інтернів.