Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Підтримка дитини в умовах емоційного напруження : навч.-метод. посібник / А. В. Кабанцева, О. Л. Корнєєва. — Київ : КВІЦ, 2018. — 136 с.

Посібник містить матеріали як теоретичного, так і практичного характеру з комплексної медико-психолого-педагогічної допомоги дітям, які переживають стани емоційного напруження. Призначений для практичних психологів, вихователів, лікарів та інших спеціалістів, які працюють із дітьми дошкільного віку.

.

.