Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Постковідний синдром: діагностика, лікування та профілактика психологічних, психопатологічних і неврологічних наслідків : навч. посіб. / Н. О. Марута [та ін.] ; ред.: Л. М. Юр’єва, Н. О. Марута ; Дніпров. ДМУ, Ін-т неврології, психіатрії та наркології. — Львів : Новий Світ — 2000, 2022. — 268 с.

У міждисциплінарному навчальному посібнику висвітлені сучасні дані щодо психологічних, психопатологічних та неврологічних наслідків пандемії COVID-19 та їх впливу на психічне здоров’я населення. Визначене поняття «постковідний синдром», подані критерії його діагностики та класифікація. Описані діагностичні підходи, клініка, терапія та профілактика неврологічних, психічних та поведінкових розладів й особливості лікування пацієнтів із постковідним синдромом. Наведені психотерапевтичні та психопрофілактичні техніки і психоосвітні програми для населення та користувачів медичними послугами. Описані психологічні розлади у представників медичної спільноти, окреслені стратегії охорони їх психічного здоров’я. Висвітлені результати перших в Україні досліджень психосоціального впливу пандемії COVID-19 на здоров’я населення країни. Посібник рекомендується для здобувачів вищої медичної освіти, лікарів загальної практики-сімейної медицини, психіатрів, неврологів, наркологів, психотерапевтів та медичних психологів.