Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Практичне керівництво з грудного вигодовування : навч. посіб. для студентів мед. ф-тів / Т. К. Мавропуло [та ін.] ; Дніпров. ДМУ, каф. педіатрії 3 та неонатології. — Львів : Новий Світ — 2000, 2023. — 268 с.

Навчальний посібник присвячений питанням захисту, сприяння та підтримки грудного вигодовування. Посібник створено на основі останньої редакції курсу консультування з лактації ВООЗ та рекомендацій провідних міжнародних фахівців у цій галузі. Розглянуто питання організації грудного вигодовування на різних етапах надання медичної допомоги та конкретні практичні поради для будь-яких ситуацій і проблем, пов’язаних із грудним вигодовуванням. Посібник призначений для студентів медичних факультетів.