Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Правознавство : підручник / Г. І. Балюк [та ін.] ; відп. ред. О. В. Дзера ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 11-те вид., перероб. і допов. — Київ : Юрінком Інтер, 2018. — 639 с.

У підручнику висвітлено історію виникнення держави і права, розкрито поняття держави, права, правореалізації, розглянуто основи основних галузей права, а також системи судових, правоохоронних та правозахисних органів України, основи юридичної деонтології.  Підручник розрахований на учнів профільних (правових) класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій та інших навчальних закладів; на студентів, які вивчають право в неюридичних вищих і середніх навчальних закладах; на викладачів загальноосвітніх шкіл.

.

.