Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Профілактична токсикологія і радіологія : [навч. посіб. для студентів вищ. мед. навч. закл.] / О. Є. Левченко, В. Ю. Козачок. — Київ : Укр. військово-мед. акад.МО України, 2016. — 236 с.

В посібнику головну увагу приділено викладенню гігієнічних регламентів, методик нормування хімічних речовин, іонізуючих випромінювань, організації профілактичних способів досягнення хімічної і радіаційної безпеки. Розглядаються також підходи до оцінки поліфакторної дії на організм людини шкідливих чинників довкілля, особливості в цих умовах процесів адаптації та дезадаптації організму, розвитку гострих та віддалених наслідкив таких впливів. Посібник розрахований на студентів, лікарів-інтернів та слухачів вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти.