Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах / Держ. експертний центр, Укр. ін-т стратегічних досліджень, Нац. МА післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2016. — 115 с.

Клінічна настанова базується на оновлених та адаптованих рекомендаціях документів, що відображають основні сучасні тенденції щодо профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини (ППМД) та збереження здоров’я ВІЛ-інфікованих матерів та народжених ними дітей. Основні положення настанови відповідають сучасним науковим розробкам ВООЗ «Зведене керівництво з використання антиретровірусних препаратів для лікування та профілактики ВІЛ-інфекції» (2013 р.) та клінічного протоколу «Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини. Оптимізація клінічної тактики та ефективні методи ліквідації нових випадків ВІЛ-інфекції у дітей. Клінічний протокол для європейського регіону ВООЗ» (2012 р.) Основною метою Клінічної настанови є обґрунтування ефективних технологічних підходів до надання якісної медичної допомоги з питань ППМД, надання лікарю та пацієнту в прийнятті обґрунтованого рішення щодо вибору методу профілактики. Рекомендації стосуються всіх етапів та рівнів надання допомоги при ВІЛ-інфекції, включаючи тестування, догляд та лікування. Видання розраховане на лікарів акушерів-гінекологів, лікарів загальної практики - сімейної медицини, лікарів-інфекціоністів, лікарів-педіатрів, лікарів-нарко- логів, лікарів центрів профілактики та боротьби зі СНІДом/кабінетів «Довіра», акушерок та медичних сестер, соціальних працівників, психологів, викладачів профільних дисциплін та студентів медичних закладів II-IV рівнів акредитації, пацієнтів, яких турбують питання попередження ВІЛ-інфекції у дітей. Клінічну настанову розроблено та видано в рамках реалізації Загальнодержавної цільової програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 - 2018 роки за технічної підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.