Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Профілактика стоматологічних захворювань : підручник для студентів стомат. факультетів закладів вищої мед. освіти / Л. Ф. Каськова [та ін.] ; ред. Л. Ф. Каськова ; Укр. мед. стомат. академія. — стер. вид. — Львів : Магнолія-2006, 2019. — 404 с.

В підручнику висвітлені анатомо-фізіологічні особливості будови щелепно-лицевої ділянки у дітей в різні вікові періоди, розвиток зубів, їх анатомія, гістологічна будова тканин зуба та роль факторів, які впливають на процеси їх формування. Детально представлені причини виникнення карієсу і захворювань тканин пародонта та шляхи їх усунення. Значна увага приділена предметам та засобам гігієни з можливістю їх використання в дитячому віці. Приведені заходи по гігієнічному навчанню населення, впровадженню комплексної системи профілактики стоматологічних захворювань у дітей. Друге перероблене і доповнене видання призначається для студентів стоматологічних факультетів закладів вищої освіти, інтернів та лікарів-стоматологів.