Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Промислова технологія лікарських засобів : баз. підруч. для студентів вищ. фармацевт. навч. закл.(фармацевт. ф-тів. ІV рівня акредитації) / Є. В. Гладух [та ін.] ; ред.: Є. В. Гладух, В. І. Чуєшов ; Нац. фармацевт. ун-т МОЗ України. — Вид. 2-ге, випр. та допов. — Львів : Новий Світ — 2000, 2019. — 526 с. : іл. — (Національний підручник).

Підручник написано з урахуванням останніх досягнень фармацевтичної науки і практики: описано сучасні технології і обладнання, призначене для проведення технологічних процесів у промислових умовах. Розглянуто перспективні напрямки вдосконалення промислової технології лікарських засобів. Для студентів фармацевтичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти і факультетів.