Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Шаповал С. Д. Гнійно-септична хірургія : [навч. посіб. для лікарів-інтернів, слухачів, студентів ст. курсів мед. ун-тів та акад., лікарів-практиків і наук. хір. та тер. профілю] / С. Д. Шаповал. — Київ : Медицина, 2019. — 192 с.

У навчальному посібнику розглянуто питання хірургічної інфекції, а саме — гнійно-септичної хірургії. Погіршення епідеміологічної ситуації, нераціональне використання антибіотиків, селекція особливо вірулентних госпітальних штамів, формування стійкості мікроорганізмів до лікарських засобів, зростаючий ризик ускладнень інвазивних діагностичних і лікувальних процедур, великі економічні втрати від гнійно-септичних ускладнень та погіршення соціально-економічних умов в Україні роблять проблему гнійної інфекції все більш економічно та соціально значущою.

.