Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Шевченко А. І. Практичні навички з онкології : навч. посіб. для самост. роботи студентів мед. ф-тів V-VI курсів спец. «Медицина», «Педіатрія» / А. І. Шевченко, О. М. Левик, А. П. Мельничук ; Запоріз. ДМУ, каф. онкології та онкохірургії. — Львів : Новий Світ — 2000, 2022. — 120 с.

У посібнику викладені та впорядковані основні практичні навички, що необхідні для діагностики й симптоматичної допомоги хворим на злоякісні пухлини. Опис діагностичних і лікувальних маніпуляцій, симптоматичних хірургічних втручань при невідкладних станах ілюстрований інформативними схематичними малюнками та допоможе студентам медичних факультетів V-VI курсів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія» краще опанувати навички, необхідні для своєчасної діагностики та надання кваліфікованої медичної допомоги онкологічним хворим.