Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Шутурмінський В. Г. Довідник з ортопедичної стоматології : навч. посіб. для підгот. до тестового іспиту / В. Г. Шутурмінський, І. А. Серединко ; Міжнар. гуманітар. ун-т. — Одеса : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. — 116 с.

Посібник містить розгорнуті та ілюстровані відповіді на зразки тестових завдань, що публікувалися Центром тестування МОЗ України протягом 20 років. Навчальний посібник розроблено в ілюстративній формі, що дозволить активно застосовувати матеріал в процесі дуальної освіти та дистанційного навчання. Для студентів, інтернів та викладачів медичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Викладений матеріал може бути корисним при підготовці до складання тестового іспиту «Крок-2. Стоматологія» та «Крок-3. Стоматологія».