Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Скибчик В. А. Практичні аспекти сучасної кардіології / В. А. Скибчик, Т. М. Соломенчук. — вид. 2-ге, допов. — Львів : Мс, 2019. — 42416 с. : іл.

У виданні розглянуто визначення, епідеміологію, етіологію, класифікацію, клінічну картину, діагностику, формулювання клінічного діагнозу, прогноз і підходи до лікування найбільш поширених кардіологічних захворювань згідно з останніми рекомендаціями національних та міжнародних кардіологічних товариств. Автори також висвітлили окремі розділи, з яких у кардіологів та лікарів інших спеціальностей часто виникають питання у повсякденній клінічній практиці: кардіоваскулярна профілактика, дисліпідемії, цукровий діабет, коронарографія і стентування, серцево-легенева реанімація, хвороби серцево-судинної системи і вагітність, периоперативне ведення кардіологічних хворих. Видання призначене насамперед для лікарів-кардіологів, але може бути корисним для терапевтів, лікарів загальної практики — сімейної медицини, фахівців суміжних спеціальностей, лікарів-інтернів, студентів старших курсів медичних університетів.